Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Percakapan Bahasa Jawa Secara Lengkap dan Detail

Percakapan bahasa jawa merupakan salah satu percakapan yang menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa jawa. kalau dalam Bahasa Indonesia, pacelathon artinya "percakapan". Nah berarti pachelaton sama saja artinya dengan percakapan. Sedangkan pengertian dari pacelathon di sini akan saya tuliskan dalam bahasa Jawa ya. 

Pacelathon saka tembung celathu entuk ater-ater Pa- lan panambang -an. Pacelathon yaiku interaksi antarane wong loro utawa luwih seko loro. Ana ing kabudayan Jawa, pacelathon diatur dening unggah-ungguh. Unggah-unguh basa mau digunakake ngurmati antarane wong siji lan liyane sing diajak guneman. Unggah-ungguh mau kaperang maneh dadi loro yaiku ngoko lan krama. Dening ngoko lan krama uga kaperang dadi loro yaiku lugu lan alus.

Berdasarkan uraian tadi, jadi pacelathon dalam Bahasa Jawa itu sangat mengutamakan unggah-ungguh dalam berbahasa.
Unggah ungguh berguna untuk menghormati orang lain. Misalnya ketika terjadi percakapan antara murid dengan gurunya. Tentu saja si anak akan berbicara dengan sopan dan santun.
Nah,. dalam budaya Jawa, orang yang lebih muda harus berbicara menggunakan bahasa krama ketika berdialog dengan orang yang lebih tua.
Coba sekarang saya akan memberi contoh dari Pacelathon antara anak muda dengan yang lebih dewasa.

Percakapan Bahasa Jawa 1


Adi           : Pakdhe, sonten-sonten kok taksih ten kebon?
Pakdhe     : Iyo Di, urung rampung iki
Adi           : Taksih nopo to pakdhe?
Pakdhe     : Resik-resik di
Adi           : Lha niku, punapa ingkang panjenengan lampahi pakdhe?
Pakdhe     : iki aku ugo arep nandur wit gedhang sing di jaluk karo budhemu kae
Adi           : oalah, nalika wingi sonten kula nggi mireng menawi budhe sambat kaliyan pakdhe babagan punika
Pakdhe     : ora mung kuwi tujuane, nanging iki uga ana manfaate kanggo lingkungan
Adi           : leres niku pakdhe, mugi-mugi dados amalipun pakdhe
pakdhe     : aamiin
Adi          : nggih pun, kulo pamit wangsul rumiyin nggih Pakdhe, sampun badhe maghrib.
Pakdhe    : Iyo Di, ati-ati.

Percakapan Bahasa Jawa 2

Paijo : assalamualaikum mang, arep mengendi?
(assalamu’alaikum Om,mau kemana?)
Mang Manto :wa’alaikumsalam. Arep meng pasar jo, koe agi ngapa?
(wa’alaikumsalam. Mau ke pasar Jo, kamu lagi apa?)
Paijo : gi benerna motor gie mang
(lagi memperbaiki motor nih Om)
Mang Manto : apane sing rusak Jo motore?
(apanya yang rusak Jo motornya?)
Paijo : motorku rusak karbune mang, meng pasar arep belanja apa?
(motorku yang rusak karbunya Om. Ke pasar mau beli apa Om?)
Mang Manto : ia jo, arep tuku obat go nyemprot nang sawah…..
(iya Jo, mau beli racun buat menyeprot disawah)
Paijo : obat apa sing dinggo mang,?
(obat apa yang dipakai Om)
Mang Manto : obat hama pari,,,,
(racun hama padi…)
Paijo : ohhhhh
Mang Manto : aku mangkat disit ya Jo…
(saya berangkat dulu ya Jo)
Paijo : ya mang ati ati……!
(iya Om,hati-hati)

Percakapan Bahasa Jawa 3

Ina: Assalamu’alaikum Mba’….. suwe mboten ketemu pripun kabare?
 (assalamu’alaikum mba’….. lama nggak ketemu gimana kabarnya nih mba’?)
Mba’ Itha: Wa’alaikumsalam dek Ina. Nggih Alhamdulillah kabare mba’ apik-apik wae. Lah kabare                                                                                                awakmu piye dek?
(wa’alaikumsalam dek Ina. Yaa Alhamdulillah kabar mba’ baik-baik saja, kalau kabar kamu sendiri gimana dek?)
Ina: nggih sae-sae mawon mba’… kabare bu Dhe karo pak Dhe pripun mba’ ndek rumah?
(ya baik-baik saja mba’… kabarnya bu Dhe sama pak Dhe dimana dirumah mba’?
Mba’ itha: yo Alhamdulillah sehat kabeh dek…. Saiki kuliyah ndek endi dek?
(ya Alhamdulillah sehat semua dek… sekarang kuliyah dimana dek?)
Ina: kulo kuliyah ndek STAIN Kendari mba’,njuko’ jurusan Syari’ah.
(saya kuliyah di STAIN Kendari mba’,ambil jurusan syarai’ah)
Mba’ Itha: ati-ati lho yo lek kuliyah….! Ojo neko-neko…cek tercapai cita-citane….! Ojo lali sholate karo ngajine nduk…!
(hati-hati ya kalau kuliyah…! Jangan macam-macam… biar tercapai cita-citanya…! Jangan lupa sholatnya dan juga ngajinya ya nak…!)
Ina: enggih mba’… maturnuwun….
(iya mba’… terimakasih…)


Percakapan Bahasa Jawa 4


Parni:  Assalamu’alaikum……..
Mbah Yem: Wa’alaikumsalam nak…. Ono opo?
(wa’alaikumsalam nak,ada apa?)
Parni: oh mboten nopo-nopo mbah… kulo arepe nyuwun gulo abang dikengken kaleh ibu.
(oh tidak apa-apa mbah… saya kesini mau minta gula merah disuruh ibu)
Mbah Yem: owalah….tak  kiro ono opo nduk… yo wes, njuku’o ndek pawon gih!
(oh,,,,kirain ada apa nak… ya udah ambil sana didapur !)
Parni: nggih mbah…maturnuwun…!
(iya nek,,,,terimakasih!)

Percakapan Bahasa Jawa 5


Sarmi: Assalamu’alaikum.
(assalamu’alaikum)
Mba’ Anna: Wa’alaikumsalam. Ono opo dek…?
(wa’alaikumsalam. Ada apa dik?)
Sarmi: iki lho mba’,aku ono PR Matematika. Mba’ kan eroh,aku mboten seneng pelajaran Matematika. Mangkane sampean ajar nggih…!!!!!
(ini lho mba’, aku punya PR Matematika. Mba’ kan tau sendiri kalau aku nggak suka pelajaran Matematika. Makanya ajari ya mba’!!!!)
Mba’ Anna: oh..yo wes, engko ba’da magrib reneo yoo… lek mba’ wes ngerja’no tugas.
(ya udah, nanti habis magrib kesini ya! Klo mba’ sudah mengerjakan tugas.)
Sarmi: enggih mba’…. Matur nuwun …
(iya mba’…terimakasih!)

Percakapan Bahasa Jawa 6


Mita: sugeng enjang mba’…
(selamat pagi mba’….)
Mba’ Cinta: oh nggih dek…podo-podo…
(oh ya dek sama-sama)
Mita: wuuuiiiih, mba’ Cinta rajin temen sampean olahraga mba’…. Saben dino minggu senam terus.
(waaaah, mba’Cinta rajin sekali olahraga ne mba’… setiap hari minggu slalu olahraga)
Mba’ Cinta: oh…ndak po-po to dek…cek no sehat awa’e dewe lek rajin olahraga.
(oh,ya nggak papa toh mba’…biar sehat kalau kita rajin olahraga)
Mita: laaah lek ngono carane aku tak melu-melu sampean ae mba’ saben esuk olahraga.
(yaa kalau begitu aku mau ikut mba’ aja setiap pagi olahraga)
Mba’ Cinta: y owes…malah apik iku… saben esuk olahraga bareng yoo…
(ya udah,waah bagus itu,,,tiap pagi olahraga bareng yaa….)

Percakapan Bahasa Jawa 7


Ulfie: mbah, sampean lagi masak nopo to?
(mbah, lagi masak apa sich?
Mbah Lauren: iki lhoo nduk mbah lagi masak sayur kanggo madange mbah lanangmu.
(ini lho nak,nenek lagi masak sayur buat makan kakek kamu)
Ulfie: kulo bantu nggih mbah…
(saya bantu ya nek…)
Mbah Lauren: oh..yo wes, iku sayure di iris-iris! Ati-ati lho,ladhinge iku landep tenan…!
(oh,ya udah,itu sayurnya di iris-iris! Hati-hati lho ya,pisaunya tajam sekali……!)
Ulfie: enggih mbah….
(iya nenek…)

Percakapan Bahasa Jawa 8


Mas Ucup:  Lagi lapo neng kono dek?
(lagi apa disitu dek?)
Ridho: AKu lagi ngenteni koncoku mas…jarene arepe maen neker…tapi tak enteni ko’ suwe temen.
(aku lagi nunggu temen mas…katanya mau maen kelereng,tapi aku tunggu-tunggu dari tadi lama sekali)
Mas Ucup:  yowes, ngenteni ndek teras omah ngono lho..ojok ndek dalan! koyo’ arek ilang ae kon iku.
(ya sudah,nunggu temenmu diteras rumah sana! Jangan dijalan! Seperti anak hilang saja kamu ini)
Ridho: enggih mas…
(iya mas..)

Percakapan Bahasa Jawa 9


Mba’ Nita: dek Ria, lagi sibuk ta dek?
( dik Ria lagi sibuk apa dek?)
Ria: mboten mba’…wonten nopo nggih mba’?
(tidak mba’…ada apa ya mba’?)
Mba’ Nita: tuko’no mie ndek warung ngarep yo dek!
(belikan mie diwarung depan ya dek!)
Ria: engih mba’…pinten miene?
(iya mba’…berapa mienya?
Mba’ Nita: siji ae dek…kanggo mangan engko awan.
 (satu saja dik,,,,buat makan nanti siang)

Percakapan Bahasa Jawa 10


Dicky: mas, sampean mengke sore ajenge teng pundi?
(mas,nanti sore kamu mau kemana?)
Mas Heru: arepe mincing neng empang dek…
(mau mancing di empang dik)
Dicky:kulo nderek nggih mas….???
Mas Heru: yowes,lek arepe melu engko neng omahku jam 4 sore!!!
(ya sudah kalau mau ikut nanti kerumahku jam 4 sore!!!)
Dicky: enggih mas…mboten nopo-nopo kulo mbeto konco mas?
(ya mas,bolehkah saya membawa teman mas?)
Mas Heru: yo ora opo-opo…
(iya tidak apa-apa)

Percakapan Bahasa Jawa 11


Alvan: mba’, iso rewangi aku ngerjakno PR?
(mba’,bisa bantu saya mengerjakan PR?)
Mba’ Dinda: PR opo dek?
(PR apa dek?)
Alvan: PR Bahasa Inggris mba’…
Mba’ Dinda: engko ae yo dek…mba’ lagi ngrjakne tugas …
(nanti lagi aja ya dik,mba’ lagi mengerjakan tugas nee…)

Percakapan Bahasa Jawa 12


A : Piye Kabare? (Apa kabar?)
B : Apik. Hla kowe piye? (Baik. Lha kamu bagaimana?)
A : Aku ya apik. Wah, wis suwe ora ketemu ki. Kangen rasane karo kanca. ( Aku juga baik. Wah, sudah lama tidak ketemu nih. Kangen rasanya sama teman).
B : Saiki kowe wis nyambut gawe apa durung? (Sekarang kamu sudah kerja apa belum?)
A : Aku durung nyambut gawe isih nganggur. Hla kowe piye? (Aku belum kerja masih nganggur. Lha kamu bagaimana?)
B : Alhamdulillah, aku wis oleh gawean. Ya wis ayo mangan bareng ning warung mi ayam kae. Tak traktir tenang wae.(Alhamdulillah, aku sudah dapat kerja. Ya udah makan bareng di warung mi ayam itu yuk.Aku traktir tenang saja)
A : Ayo. (Ayo)

Belajar bahasa Jawa sebagai bagian kecil dari usaha melestarikan bahasa daerah di Indonesia agar tidak punah. Halo saudara-saudara di seluruh dunia, namaku Andi Suroso. Yah, dari
namanya pastilah aku orang Jawa dan itu emang bener. Aku asli Jawa

tinggal di Solo, Jawa Tengah. Kalau denger nama Solo pastilah kental
dengan yang namanya bahasa Jawa. Nah, di sini aku ingin membagi
pengetahuanku tentang bahasa Jawa sebagai bahasa ibu yang perlu kita
lestarikan selain bahasa nasional saya dan saudara-saudara.
Versi Jawa:

Halo para sedulur sak donya, jenengku Andi Surasa. Ya, nek disawang
sakajenenge mesti aku wong Jawa, iku pancen bener. Aku asline Solo ana
ing provinsi Jawa Tengah. Nek sedulur ngrungokne tembung Solo mesti isih
kenthel karo sing jenenge basa Jawa. Dadi, aku ning kene, pengin mbagi
pengetahuanku bab basaJawa sing kudu awake dhewe kabeh kudu nguri-uri
kajaba basa nasional ku lan sedulur kabeh.Aku bukan orang ahli sastra
Jawa, tapi aku hanya ingin membagi apa yang aku praktikkan sehari-hari.

Contoh Terjemahan Dari Bahasa Jawa Ke Bahasa Indonesia

Kangmas Mbakyu,
Hari ini saya akan memberi satu cvontoh lagi terjemahan dari bahasa Jawa
ke bahasa Indonesia. Selain itu, kita dapat belajar kosakata dalam
bahasa Jawa.

Tulisan asli yang saya kutip sebagian dari solopos.:
Nalika warga Amerika Serikat milih Barack Obama minangka presiden
ing 2008, Indonesia lan Jawa katut disebut dening medhia-medhia
internasional. Indonesia pancen negara sing ana gandheng cenenge
kalawan laku uripe Obama. Jaman isih cilik, dheweke urip ing
tengah-tengahe warga Jakarta.

“Maturnuwun baksone, sega goreng, emping lan kerupuke,” ujare Obama
nalika tumeka ing Istana Merdeka, Jakarta, November 2010 kapungkur.
“Kabeh enak,” ujare Obama ing basa Indonesia sing grothal-grathul,
nanging nengsemake tumrap sapa wae.

Terjemahannya kurang lebih begini, kalau ada koreksi silakan dikomen :):
Ketika warga Amerika Serikat memilih Obama menjadi presiden pada
tahun 2008, Indonesia dan Jawa ikut disebut oleh media-media
internasional. Indonesia memang negara yang ada hubungannya dengan
kehidupan Obama. Jaman masih kecil, dia hidup di tengah-tengah warga
Jakarta.

“Terima kasih baksonya, nasi goreng, emping dan kerupuknya”, ujar
Obama ketika datang di Istana Merdeka Jakarta November 2010 lalu. ”
Semua enak, ” ujar Obama dalam bahasa Jawa Indonesia yang
terbata-bata tapi menyenangkan untuk siapa saja.

Kosakata bahasa Jawa:
Nalika = ketika
Warga = warga
Milih = memilih
Lan = dan
Ing = pada
Katut = ikut
Pancen = memang
Negara = negara
Sing = yang
Ana = ada
Gandheng cenenge = hubungannya
Laku uripe = kehidupan
Isih = masih
Cilik = kecil
Dheweke = dia
Urip = hidup
Maturnuwun = terima kasih
Sega = nasi
Tumeka = datang
Kapungkur = yang lalu
Kabeh = semua
Grothal-grathul = terbata-bata, tidak lancar
Nanging = tapi
Nengsemake = menyenangkan
Tumrap = kepada
Sapa = siapa
Wae = saja
 

Mengenal Huruf Jawa


Di dalam bahasa Jawa, ada huruf yang disebut HaNaCaRaKa. Huruf atau
aksara Jawa ini adalah turunan dari bahasa Brahmi yang kemudian
dimodifikasi oleh Kesultanan Mataram. Nah, modifikasi dari Kesultanan
Mataram tadi digunakan hingga sekarang dan disebut sebagai huruf Jawa
modern.

Aksara Jawa terdiri dari 20 huruf yaitu:

Ha Na Ca Ra Ka
Da Ta Sa Wa La
Pa Dha Ja Ya Nya
Ma Ga Ba Tha Nga

Ini dia huruf Jawa yang saya kutip dari Wikipedia.org.

Pada penulisan yang menggunakan aksara Jawa juga menggunakan huruf
pasangan yang berfungsi sebagai penekan vokal konsonan di depannya,
contoh, kita menulis kata “pakan sapi” kalau tidak ada aksara pasangan
maka akan menjadi pakanasapi , karena huruf “na” tidak dimatikan
dengan huruf pasangan.

Mari Mengenal Macam Kata Tanya Dalam Bahasa Jawa

Anda pasti sudah mengenal bagaimana teknik pengucapan bunyi vokal dan
konsonan bahasa Jawa pada posting saya sebelumnya. Jika belum sebaiknya,
anda pelajari dulu deh sebelum di bab ini biar Anda mudah dalam
membacanya menggunakan tanda yang saya gunakan. Nah, kini saya akan
membahas tentang macam-macam kata tanya dalam bahasa Jawa.

1. Apa….?
Kata tanya ini juga digunakan untuk menanyakan sesuatu benda. Contoh:
– apa kuwi sing mbok gawa?
(apa itu yang kamu bawa?)
– apa iki?
(apa ini?) dan lain-lain….
2. Sapa….?
Kata Tanya ini biasa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh:
– Sapa jenengmu?
(siapa nama kamu?)
– Sapa bapakmu?
(siapa bapak kamu? dan lain-lain….
3. Piye
Kata tanya ini untuk menanyakan keadaan seseorang. Contoh:
– Piye kabarmu?
(bagaimana kabarmu?)
– Piye carane?
(bagaimana caranya?) dan lain-lain….
4. Pira
Nah, kalau yang ini untuk menanyakan jumlah benda atau harga. Contoh:
– Pira sedulurmu?
(berapa saudara kamu?)
– Buku iki regane pira?
(buku ini harganya berapa?) dan lain-lain….
5. Kapan
Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh:
– Kapan kowe arep bali?
(kapan kamu akan kembali?)
– Tanggal lairmu kapan?
(tanggal lahir kamu kapan?) dan lain-lain….
6. Ngapa? Kena apa?
Kata tanya ini menanyakan suatu alasan. Contoh:
– Kowe kok nangisi ngapa/kena apa?
(kamu kok nangis kenapa? atau mengapa kamu kok nangis?) dan lain-lain…..
Nah, mungkin hanya itu dulu postingan untuk hari ini yah…..have a nice day!
Matur Suwun

 Contoh Percakapan Dalam Bahasa Jawa

Wah, sudah lama ni saya tidak update posting di blog ini karena
kesibukan di luar online. Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya
Idul Fitri / Sugeng Riyadi 1433 H untuk sedulur-sedulur muslim semua
di seluruh dunia walaupun sudah terlambat beberapa hari heheheehhe :).
Ok lanjut…

Kali ini saya ingin menulis beberapa contoh percakapan dalam bahasa Jawa.
A : Piye Kabare? (Apa kabar?)
B : Apik. Hla kowe piye? (Baik. Lha kamu bagaimana?)
A : Aku ya apik. Wah, wis suwe ora ketemu ki. Kangen rasane karo kanca.
( Aku juga baik. Wah, sudah lama tidak ketemu nih. Kangen rasanya sama
teman).
B : Saiki kowe wis nyambut gawe apa durung? (Sekarang kamu sudah kerja
apa belum?)
A : Aku durung nyambut gawe isih nganggur. Hla kowe piye? (Aku belum
kerja masih nganggur. Lha kamu bagaimana?)
B : Alhamdulillah, aku wis oleh gawean. Ya wis ayo mangan bareng ning
warung mi ayam kae. Tak traktir tenang wae.(Alhamdulillah, aku sudah
dapat kerja. Ya udah makan bareng di warung mi ayam itu yuk.Aku traktir
tenang saja)
A : Ayo. (Ayo)
  Contoh Percakapan Dalam Bahasa Jawa (Bag.2)
Nina lagi dolan menyang omahe kanca sak kelas jenenge Siti. Dina iku
Siti pas lagi nandur kembang ning latar mburi omahe. (Nina sedang main
ke rumah teman sekelasnya namanya Siti. Hari itu Siti pas sedang menanam
bunga di halaman belakang rumahnya)
Nina : Hai Siti (Hai Siti)
Siti  : Hai Nina (Hai Nina)
Nina : Kowe lagi ngapa? (Kamu sedang apa? / kamu lagi ngapain?)
Siti  : Aku lagi nandur kembang ki. Aku njaluk tulung gawakno pot
kembang sing ning kana kae mrene, isa ora? (Aku sedang/lagi menanam
bunga nih. Aku minta tolong bawakan pot bunga yang di sana itu ke
sini bisa nggak?
Nina : Ya ( Nina nggawa pot kembange)…..Siti iki pot kembange.
(ya…Nina membawa pot bunganya…Siti ini pot bunganya)
Siti : Matur nuwun ya (terima kasih ya)
Nina : Padha-padha Siti. Kembang-kembang iki endah ya. Apa iki kabeh
duwekmu Siti? (Sama-sama Siti. Bunga-bunga ini indah ya. Apa ini
semua punyamu Siti?)
Siti : Iya. Ibuku mundhutake kembang-kembang iki kabeh kanggo aku.
(Iya ibuku membelikan bunga-bunga ini semua untuk aku)
Nina : Tak ewangi nyirami kembange ya? (Aku bantu menyirami bunganya
ya?)
Siti : Wis ora usah Nina malah dadi ngrepotake awakmu…(udah nggak
usah Nina malah merepotkan kamu…)
Nina : Ora apa-apa…aku malah seneng hlo (nggak apa-apa..aku malah
senang lho)
Siti : Ya wis kae nek njupuk banyu ning kran kidul kae ya….(Ya udah
itu kalau mengambil air di keran sebelah selatan itu ya..)
Nina : Ok  (ok!)

NB: Dalam bahasa Jawa jika kata kerja untuk orang tua menggunakan
bahasa krama alus : pada contoh di atas membelikan:
Ngoko : nukokake
Krama Alus : mundhutake

Posting Komentar untuk "Contoh Percakapan Bahasa Jawa Secara Lengkap dan Detail"